نام محصول: سبد سفید متوسط محافظ دار

بند قرمز رنگ جهت محافظت از محتویات و جلوگیری از ریختن

کد محصول: ۰۰۴

طول:

عرض:

ارتفاع:

وزن:

تماس جهت سفارش