نام محصول: سبد بزرگ صورتی

با قابلیت حمل ۵۰ کیلوگرم

کد محصول: ۰۲۴

طول:

عرض:

ارتفاع:

وزن:

تماس جهت سفارش