نام محصول: سبد سفید سبک

مناسب برای حمل بارهای سبک وزن

کد محصول: ۰۴۳

طول:

عرض:

ارتفاع:

وزن:

تماس جهت سفارش