نام محصول: سبد سفید سبک

مناسب برای حمل بارهای سبک

کد محصول: ۰۴۲

طول:

عرض:

ارتفاع:

وزن:

تماس جهت سفارش