نام محصول: سبد سفید متوسط ساده

مناسب برای حمل بار با وزن متوسط

کد محصول: ۰۴۱

طول:

عرض:

ارتفاع:

وزن:

تماس جهت سفارش