نام محصول: سبد سفید بزرگ

مناسب برای حمل حداقل ۵۰ کیلوگرم و حداکثر ۷۰ کیلوگرم

کد محصول: ۰۲۶

طول:

عرض:

ارتفاع:

وزن:

تماس جهت سفارش