نام محصول: سبد سفید متوسط

مناسب بار حداکثر ۲۰ کیلوگرم

کد محصول: ۰۲۳

طول:

عرض:

ارتفاع:

وزن:

تماس جهت سفارش