نام محصول: سبد سفید بزرگ

قابلیت حمل حداقل ۵۰ کیلوگرم بار

کد محصول: ۰۱۷

طول:

عرض:

ارتفاع:

وزن:

تماس جهت سفارش