نام محصول: سبد سفید متوسط

حداقل ۲۰ حداکثر ۳۰ کیلوگرم تحمل وزن دارد

کد محصول: ۰۱۵

طول:

عرض:

ارتفاع:

وزن:

تماس جهت سفارش