نام محصول: سبد متوسط محافظ دار

همراه با بند محافظ برای جلوگیری از ریختن بار

کد محصول: ۰۰۹

طول:

عرض:

ارتفاع:

وزن:

تماس جهت سفارش